โลโก้เว็บไซต์ ขอรับนักศึกษาฝึกงาน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอรับนักศึกษาฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 ตุลาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 199 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เนื่องด้วยทาง หจก.นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย มีโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อนักศึกษาจะได้พัฒนาและเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติของนักศึกษาที่พิจารณารับเข้าฝึกงาน โดยมีรายละเอียดแนบดังนี้  >> คลิก << 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา