โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 ตุลาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ มีความยินดีขอแจ้งให้ทราบว่า ทุน Endeavour Leadership Program หรือ ELP (่ซึ่งทุนเดิมคืนทุน Endeavour Scholarships and Fellowships Program)ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ www.internationaleducation.gov.au/endeavor   >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา