โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วม Pre-Conference Workshop AHRD 2018 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขอเชิญเข้าร่วม Pre-Conference Workshop AHRD 2018

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ Academy of Human Resource Development (AHRD) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ  ทั้งนี้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา ได้ความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญงานทั้งจากประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้  >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา