โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2562 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 พฤศจิกายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ได้รับหนังสือจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เชิญชวนให้สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2561 ยืนแบบฟอร์มขอรับทุน รายละเอียดตามหนังสือที่ มท.328/2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นั้น ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อให้นักศึกษาในสังกัดของท่านที่สนใจขอรับทุน ทั้งทุนใหม่ และ ทุนต่อเนื่อง ดำเนินการสมัครได้ตามช่องทางการสมัครดังนี้ >> คลิก << 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา