โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เรื่องการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เรื่องการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 (BRICC III) ระหว่างวันที่ 2 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสัมมนาวิชาการและเผยแพร่งานวิจัย ดังนั้น สาขาวิชาจึงประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวและเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วม ดังรายละเอียดโครงการที่แนบมาด้วย  >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา