โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-29 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2018-11-29

โครงการแข่งขันการลงทุนโดย "โปรแกรมเทรดสุดล้ำ By Yuanta"
พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

ด้วย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมาคมพาณิชย์สามัคคีเชียงใหม่ ได้มีแผนจัดโครงการแข่งขันการลงทุน "โปรแกรมเทรดสุดล้ำ By Yuanta"โดยใช้โปรแกรม MT4 วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และส่งเสรอมให้เกิดการลงทุน สร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้เครื่องมือในการเทรดที่มีประสิทธิภาพ ช่วยนักลงทุนรุ่นใหม่ที่สามารถลงทุนได้ด้วยตัวเอง และการออกแบบกำหนดกลยุทธ์การเทรอ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ให้เกิดประโยชน์ต่อยอดสร้างระบบซื้อขายเพื่อความได้เปรียบของนักลงทุนในอนาคต หากท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถดูรายละเอี... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เรื่องการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion
พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 (BRICC III) ระหว่างวันที่ 2 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสัมมนาวิชาการและเผยแพร่งานวิจัย ดังนั้น สาขาวิชาจึงประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวและเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วม ดังรายละเอียดโครงการที่แนบมาด้วย  >> คลิก... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ด้วย บริษัทรักงานพิมพ์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการออกแบบสื่งพิมพ์ และการผลิตสิ่งพิมพ์แบบครบวงจรเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการผลิตมีทั้งแบบดิจตอลและเครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ท  ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังกล่าว ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ >> คลิก << >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1
พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์บุคลากรในมหาวิทยาลัยลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านผลงานนำเสนอ และการฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ จะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนผลงานตามเงื่อนไข โดยผู้สนใจส่งผลงานนำเสนอหรือลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ได้ที่ http://op.mahidol.ac.th/qd/tqed2019/โดยมีกำหนดเปิดลงทะเบียนส่งผลงานนำเสนอถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 และลงทะเบียนเข้าร่วมกา... >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต
พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

สำนักงาน ป.ป.ท. ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1และ 2 ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ >> คลิก << >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

เนื่องด้วย บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโรภค มุ่งเน้นลูกค้า อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย โรงพยาบาล ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนโครงการขนาดใหญ่ มีความประสงค์จะเปิดรับบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ จำนวนมาก  หากนักศึกษาท่านใดสนใจจะสมัครงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบนี้ >> คลิก <<  >> อ่านต่อ


ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) เข้าร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่เทศบาลตำบลจอมทอง
พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) เข้าร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่ ร่วมกับเทศบาลตำบลจอมทอง โดยเริ่มขบวนบริเวณลานหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เคลื่อนขบวนตามถนนเชียงใหม่ – ฮอด ถึงบริเวณพิธี ท่าสูบน้ำเทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา