โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ธันวาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน 17,540 บาท จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา