โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Wuhan University ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ (ปริญญาโท) แบบ Double Degree Program เป็นระยะเวลา 2 ปี (ปีแรกเรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพาและอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. และปีที่สองเรียนที่มหาลัยอู่ฮั่นประเทศจีน) และผู้จบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรจากทั้งสองมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว ในเดือนสิงหาคม 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร SCGI Master Program ที่แนบมาพร้อมนี้  >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา