โลโก้เว็บไซต์ โครงการ TO BE NUMBER ONE  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

โครงการ TO BE NUMBER ONE

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิชาการศึกษาได้มีหนังสือแจ้งโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL หรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 โดยคัดเลือกเยาวชน อายุ 15-19 ปีบริบูรณ์ เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคและกรุงเทพมหานคร เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ โดยกรมสุขภาพจิต เลขานุการในโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและเครือข่ายหน่วยงานเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว เยาวชนท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้  >> คลิก << 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา