โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 57 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลอดภัย และปลอดอากรภายใน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและในตัวเมือง มีความประสงค์จะรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญสตรี ปีที่ 3- 4 สาขาต่างๆ เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยจะประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ,คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร,คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดแนบดังนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา