โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

ทีมละอ่อนยุวพัฒน์ตีนดอย ดำเนินโครงการ "ยกระดับชุมชนออนใต้เชิงสร้างสรรค์"
จันทร์ 28 พฤษภาคม 2561

ทีมละอ่อนยุวพัฒน์ตีนดอย (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ภาค 8 และเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการ "ยกระดับชุมชนออนใต้เชิงสร้างสรรค์" โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ กลุ่มถักทอสตรีชุมชนออนใต้ ประกอบด้วย              กิจกรรมที่ 1  การให้ความรู้ทางด้านการเงินและการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน              กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน "ถักทอ" >> อ่านต่อ


เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเศรษฐกิจไทยก้าวด้วยนวัตกรรม
ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2561

เนื่องด้วยบริษัท ดิ แอ๊ท โมสท์ พรีเซ็นเทชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายจากสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม(สกน.)กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ เชิญคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าอบรมสัมมนาในหัวข้อ เศรษฐกิจไทยก้าวไกลวัตกรรม ในวันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลาตั้งแต่ 08.30 - 16.00 น. รายละเอียดตามเแกสารแนบท้ายนี้ >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติว่าด้วยนวัตกรรมในงานวิศวกรรม  “International Conference on Engineering Innovation (ICEI 2018)” 
อังคาร 22 พฤษภาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติว่าด้วยนวัตกรรมในงานวิศวกรรม “International Conference on Engineering Innovation (ICEI 2018)”  ระหว่างวันที่จัดขึ้นในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ The Sukosol Bangkok Hotel กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 8124   >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการสอนเพื่อผลิตปฏิบัตินักปฏิบัติ : Active Learning
จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 งานบุคลากรฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการสอนเพื่อผลิตปฏิบัตินักปฏิบัติ : Active Learning นำโดย ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมอาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ รองคณบดีฯและผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ รองคณบดีฯ ให้คณาจารย์ของคณะฯและเขตพื้นที่ ได้เข้าร่วมโครงการครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความสำ... >> อ่านต่อ


ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมอบรมในหัวข้อ"การทำค่าจ้างเงินเดือน(Payroll)และสิ่งที่ควรทราบ สำหรับ HR ป้ายแดง"
ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ของบริษัท อี -บิซิเนส พลัส จำกัด กับระบบการเงินเดือน เราพร้อมที่จะถ่ายทอดและแชร์ประสบการณ์ให้ HR มือใหม่และ ผู้ที่สนใจในงาน HR รู้จักงานค่าจ้างเงินเดือน Payroll เพื่อนำไปต่อยอดกับงาน HR พร้อมกันนี้เรายินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ปีการศึกษา 2560 นี้ ที่สนใจงาน HR เพื่อเพิ่มความรู้ในการทำงานจริงก่อนออกจากรั้วมหาวิทยาลัย และเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกในการสมัครงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ >> อ่านต่อ


โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
อังคาร 15 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้นำพนักงานสายสนับสนุนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมหาวิทยาบูรพา เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการหรือวิธีการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนของ... >> อ่านต่อเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม Workshop "เทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ"
พุธ 18 เมษายน 2561

ผู้ที่สนใจกาแฟเชิญทางนี้จ้าา !! เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม Workshop "เทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ" เพื่อพัฒนาทักษะการรับกลิ่นรสและการคัปปิ้งกาแฟรวม 2 ระดับ คือระดับพื้นฐาน และระดับกลาง เพื่อมุ่งสู่มาตราฐานการทดสอบชิมและการผลิตกาแฟแบบมืออาชีพ ตามระบบสมาคมกาแฟพิเศษ(SCA) ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลล้านนา ลำปาง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ว... >> อ่านต่อ


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล นำนักศึกษาศึกษาดูงานตามโครงการ "บูรณาการความรู้สู่การปฏิบติงานจริง"
พุธ 28 มีนาคม 2561

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุกิจและศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาของหลักสูตรศึกษาดูงาน ตามโครงการ "บูรณาการความรู้สู่การปฏิบติงานจริง" ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเพชรบุรี ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมในการฝึกสหกิจและฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 49 คน >> อ่านต่อ


อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสารสากลและหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  MICE Expert และ Young MICE Ambassador
จันทร์ 26 มีนาคม 2561

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสารสากลและหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  MICE Expert และ Young MICE Ambassador โดยศูนย์ Chiang Mice คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 17/18/23/24/25 มี.ค. 2561 ณ. โรงแรมฟูราม่า และคุ้มพญาเชียงใหม่ โดยได้สอบผ่านในหัวข้อต่างๆ วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมบุคลาการด้าน MICE ที่มีความเป็นเลิศตามนโยบายของรัฐที่เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็น MICE Hub แห่งที่ 4 ของประเทศ อุตสาหกรรมนี้ยังต้องการความร่วมมือจากภาคการศึ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 122


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา