โลโก้เว็บไซต์ 2014-10-01 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2014-10-01

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)
พุธ 1 ตุลาคม 2557 / RMUTL นิตยสารออนไลน์

  วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - กันยายน 2557) ฉบับนี้ นําเสนอข้อมูลข่าวสารด้านงานวิจัยและบริการวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยความปลื้มปิติในการร่วมสนองงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อันเกิดขึ้นได้จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  นอกจากนั้น ยังมีบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจให้ท่านผู้อ่านได้ติดตาม    สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา