โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-24 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2018-08-24

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา
ศุกร์ 24 สิงหาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเรียนรวม ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย (ประกาศรับสมัคร) >> อ่านต่อ


โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้านธุรกิจ เพื่อรองรับการทำงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ศุกร์ 24 สิงหาคม 2561 / ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้านธุรกิจ เพื่อรองรับการทำงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจและนำไปใช้งานได้ของอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรฯ และสามาถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอดให้กับนักศึกษาของตนเอง  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บธ.2 - 301 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา