โลโก้เว็บไซต์ 2022-09-26 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2022-09-26

การท่องเที่ยวฯ จัดงานเเข่งขันโครงการงานเทคโนโลีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ด้วยอัตลักษณ์ลัานนา
จันทร์ 26 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

โครงการการแข่งขันโครงงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ด้วยอัตลักษณ์ล้านนา (ครั้งที่ 1) หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด โครงการการแข่งขันโครงงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ด้วยอัตลักษณ์ล้านนา (ครั้งที่ 1) : SMART - Ts โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตก... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา