โลโก้เว็บไซต์ ปรุงรสท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวเสน่ห์กิน ถิ่นล้านนา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ปรุงรสท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวเสน่ห์กิน ถิ่นล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กันยายน 2561 โดย บธ.การท่องเที่ยวและการบริการจัดสัมมนา “ปรุงรสท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวเสน่ห์กิน ถิ่นล้านนา”
นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสัมมนาเรื่อง “ปรุงรสท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวเสน่ห์กิน ถิ่นล้านนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา