โลโก้เว็บไซต์ ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 มิถุนายน 2562 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เดือนมกราคม - กันยายน 2562) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สามารนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่การงานต่อไป โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก <<  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา