โลโก้เว็บไซต์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกันขอพรสิ่่งศักดิ์สิทธิ์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกันขอพรสิ่่งศักดิ์สิทธิ์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 สิงหาคม 2562 โดย ชัยยงค์ จันทร์ศรี จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บรรยากาศ ในวันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ท่านคณบดี รองคณบดี คณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมกันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยร่วมกันขอพรพระในศาลาราชมงคล ตลอดศาลท่านครูบาศรีวิชัย และศาลพ่อปู่และตายาย ซึ่งเป็นสิงศักดิ์แห่งวังเจ็ดลินตลอดจนขอพรแม่ย่านางเรื่อใบ เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสที่ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา