โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา ประจำปี 2562 (Open House Hands-On RMUTL 2019 : เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

โครงการประชุมและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา ประจำปี 2562 (Open House Hands-On RMUTL 2019 : เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 กันยายน 2562 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 73 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดงาน โครงการประชุมและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา ประจำปี 2562 (Open House Hands-On RMUTL 2019 : เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา) ขึ้น

ภายในงานมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดทำการเรียนการสอนภายในคณะฯ และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ รวมไปถึงกิจกรรมเสริมทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบถึงการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ และสร้างแรงบันดาลใจให้เข้าศึกษาต่อ ภายในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา