โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดพิธี Grand Opening ร้าน Milk Lin | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดพิธี Grand Opening ร้าน Milk Lin

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดพิธี Grand Opening ร้าน Milk Lin โดยได้รับเกียริตจาก รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดร้าน Milk Lin

โดยร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโค Milk Lin เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา และ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เพื่อส่งเสริมการสร้างให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกสาขาที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของในการฝึกทักษะด้านการขายโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ร้าน Milk Lin จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโค อาทิ นมสด นมปั่น ไอศกรีม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม เปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา