โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 67 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย

เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมีการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และการวิจัยสำหรับบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รวมไปถึงสร้างเครือข่ายภายในคณะและ 6 เขตพื้นที่ (เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, น่าน, ตาก, พิษณุโลก) เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยที่เป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการร์ในการทำวิจัยและการทำงานผลงานทางวิชาการจากหลากหลายสาขา ร่วมกันเป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงนักวิจัย

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (เบอร์ภายใน 2601)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา