โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาจิตอาสาช่วยสอนเสริมเด็กนักเรียนในอุปการะ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาจิตอาสาช่วยสอนเสริมเด็กนักเรียนในอุปการะ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 1566 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาจิตอาสาช่วยสอนเสริมให้กับเด็กนักเรียนในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. สถานสงเคราะห์ฯได้มอบมหายให้นางณัฐรดา สุวเสริม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์และส่งเสริมพัฒนาเป็นผู้ประสานงานในรายละเอียด ต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา