โลโก้เว็บไซต์

"โครงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน"

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กรกฎาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ประทีป พืชทองหลาง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยาการบรรยาย "โครงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน" เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการบรรยายครั้งมีคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมฟัง และฝึกปฏิบัติ จำนวน 25 คนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา