โลโก้เว็บไซต์ Congratulations to IBM’s student for their 1st place reward from The Language and Society Skills Competition | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

Congratulations to IBM’s student for their 1st place reward from The Language and Society Skills Competition

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 สิงหาคม 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 1050 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Congratulations to International Business Management student program who received 1st place reward from the Language and Society Skills Competition  on August 3rd 2018 at Chalermprakreat Building, Rajamangala of University of Technology Lanna Chiang Mai. The members of English debate team were from 1st Year Students namely Ms. Chutikan Chaiwong, Mr. Plai Ngamkasat and Ms. Yum Prima. Sansiri Sirikul.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา