โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าชมงานและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)ในเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน(International Children's Content Rights Fair:ICCRF) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขอเชิญเข้าชมงานและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)ในเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน(International Children's Content Rights Fair:ICCRF)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในการนี้ ทางคณะกรรมการ ICCRF จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นิสิต นักศึกษา เข้าชมงานเทศกาลฯ และขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถส่งแบบตอบรับ อ้างอิง สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสาร  >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา