โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยาการแก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM สถาบันการศึกษาในเครือ CP | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยาการแก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM สถาบันการศึกษาในเครือ CP

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 189 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยาการแก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM สถาบันการศึกษาในเครือ CP ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561ที่ผ่านมา องค์กรที่มีศักยภาพสูง ต้องขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาอาจารย์ ผู้เป็นต้นทางแห่งความรู้ จึงเกิดโครงการ "เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุนและการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์" อาจารย์หลายท่านมีประสบการณ์สูงในสายอาชีพตนเอง ก่อนจะผันมาเป็นอาจารย์ เรียนรู้ได้เร็วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา