โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 319 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงาน ป.ป.ท. ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1และ 2 ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา