โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเรียนเชิญนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์บุคลากรในมหาวิทยาลัยลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านผลงานนำเสนอ และการฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ จะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนผลงานตามเงื่อนไข โดยผู้สนใจส่งผลงานนำเสนอหรือลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ได้ที่ http://op.mahidol.ac.th/qd/tqed2019/โดยมีกำหนดเปิดลงทะเบียนส่งผลงานนำเสนอถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 และลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2562 เอกสารแนบมาพร้อมนี้  >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา