โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 276 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย บริษัทรักงานพิมพ์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการออกแบบสื่งพิมพ์ และการผลิตสิ่งพิมพ์แบบครบวงจรเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการผลิตมีทั้งแบบดิจตอลและเครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ท  ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังกล่าว ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา