โลโก้เว็บไซต์ โครงการแข่งขันการลงทุนโดย

โครงการแข่งขันการลงทุนโดย "โปรแกรมเทรดสุดล้ำ By Yuanta"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมาคมพาณิชย์สามัคคีเชียงใหม่ ได้มีแผนจัดโครงการแข่งขันการลงทุน "โปรแกรมเทรดสุดล้ำ By Yuanta"โดยใช้โปรแกรม MT4 วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และส่งเสรอมให้เกิดการลงทุน สร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้เครื่องมือในการเทรดที่มีประสิทธิภาพ ช่วยนักลงทุนรุ่นใหม่ที่สามารถลงทุนได้ด้วยตัวเอง และการออกแบบกำหนดกลยุทธ์การเทรอ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ให้เกิดประโยชน์ต่อยอดสร้างระบบซื้อขายเพื่อความได้เปรียบของนักลงทุนในอนาคต หากท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดแนบดังนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา