โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีเปิดร้านมิลล์ลิน
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา
พุธ 11 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ถวายเทียนจำนำพรรษา
ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 125

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา