โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) เข้าร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่เทศบาลตำบลจอมทอง | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) เข้าร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่เทศบาลตำบลจอมทอง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 247 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) เข้าร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่ ร่วมกับเทศบาลตำบลจอมทอง โดยเริ่มขบวนบริเวณลานหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เคลื่อนขบวนตามถนนเชียงใหม่ – ฮอด ถึงบริเวณพิธี ท่าสูบน้ำเทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา