โลโก้เว็บไซต์ นายนรินทร์   จิวิตัน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 ผู้เขียน : นายนรินทร์ จิวิตัน

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา ปีที่ 7
พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย ข่าวอบรม/เสวนา

วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา กำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ      ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)      ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา ปีที่ 7  ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยสามารถลงทะเบี... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 5 (TCAS - Extra)
อังคาร 28 พฤษภาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 5 : Extra สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว รับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พ.ค. 2562 เท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ อาคารเรียนรวม ชั้น 5 มทร. ล้านนา เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1707 >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ
เสาร์ 25 พฤษภาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ (การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ) ให้แก่บุคลากรสายวิชาการในคณะฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพ และถ่ายทอดความรู้เป็นภาษาอังกฤษ และเพื่อพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์โดยมุ่งเน้นนระดับสากล รับเกียรติจาก อาจารย์วัลจิลิน จันทรวิโรจน์, อาจารย์ฐิติรัตน์ วิจา... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหารฯ และตัวแทนจากหลักสูตรต่างๆ เยี่ยมชมโรงแรม Crew และ Once More เชียงใหม่
จันทร์ 8 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 คณะผู้บริหารฯ และตัวแทนจากหลักสูตรต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เยี่ยมชมโรงแรม Crew และ Once More เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเครือข่ายกับกลุ่มโรงแรม The Bed พร้อมทั้งพูดคุยปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่างกัน ในอนาคตอันใกล้นี้ >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายพัฒนเดช หอมหวล
ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายพัฒนเดช หอมหวล นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มกราคม - วันศุกร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (คณะฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ณ บ้านเลขที่ ๑๕/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ - กำหนดการฌาปนกิจ - วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สุสานบ้านล้านตอง อำเภอสันกำแพง จังหวั... >> อ่านต่อ


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วม 2019 NPTU International Student Winter School ณ ประเทศใต้หวัน
เสาร์ 26 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาเชียงใหม่ เข้าร่วม 2019 NPTU International Student Winter School ณ ประเทศใต้หวันระหว่างวันที่ 14-23 มกราคม 2562 นักศึกษาไทยได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษาจีน และบทเรียนทางด้านบริหารธุรกิจกับ นักศึกษาชาวใต้หวัน >> อ่านต่อ


อาจารย์สุชาดา ทรัพยสาร ได้รับคัดเลือกและเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนในโครงการ เชิดชูครู ชีพี ออลล์ ประจำปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 25 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

       อาจารย์สุชาดา ทรัพยสาร อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาด โครงการร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกและเชิดชูเกียรติให้เป็น "ครูดีเด่น" ประเภทครูผู้สอนในโครงการ เชิดชูครู ชีพี ออลล์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL ACADEMY สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในโครงการ ALL Teacher Award ... >> อ่านต่อ


ทีมงานแนะแนวการศึกษา ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
พฤหัสบดี 6 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแนะแนวการศึกษา ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน            สำหรับการแนะแนวการศึกษาดังกล่าว เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพรวม กิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่องค์ความรู้ สาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาส... >> อ่านต่อ


ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) เข้าร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่เทศบาลตำบลจอมทอง
พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) เข้าร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่ ร่วมกับเทศบาลตำบลจอมทอง โดยเริ่มขบวนบริเวณลานหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เคลื่อนขบวนตามถนนเชียงใหม่ – ฮอด ถึงบริเวณพิธี ท่าสูบน้ำเทศบาลตำบลจอมทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลวง >> อ่านต่อ


อธิการบดี พบปะ พูดคุยกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ จอมทอง
พุธ 14 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ผศ.วันชาติ  สุวัตถี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผศ.พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และ คณะผู้บริหาร พบปะ พูดคุยกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ จอมทอง โดยมีอาจารย์สุทัศน์ กุณา ให้การตอนรับและพาตรวจเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ ภายในศูนย์ ฯ         ในการนี้ อธิการบดีได้ให้แนวทางในการบริหารศูนย์การ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 56


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา