คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประกวดมารยาทไทย

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการ ธนาคารธนชาติ ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ณ ธนาคารธนชาติ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ วันที่ 12 กันยายน 2555
วันที่ลงข่าว : 19 ต.ค. 55
โพสท์ข่าวโดย: Supong
จำนวนการเยี่ยมชม : 637 ครั้ง